Project Description

Posledná aktualizácia údajov: 1.3.2019

A) Všeobecné údaje

1. Názov banky OTP Banka Slovensko, a.s.
2. Názov a verzia štandardu Slovak Banking API Standard, verzia 1.0
3. Odkaz na developer portál https://developerhub.otpbanka.sk/
4. Odkaz na dokumentáciu https://developerhub.otpbanka.sk/documentation
5. Dostupnosť rozhrania sandbox
6. Kontakt developerhub_helpdesk@otpbanka.sk

B) Technické charakteristiky

7. Transportný protokol TLS od 1.0 do 1.2 (vrátane)
8. Aplikačný protokol REST
9. Znaková sada UTF-8
10. Dátová štruktúra JSON vždy, XML len v prípade iniciácie platieb, pri odpovedi na inicializáciu XML platby je použitý text/plain
11. Pôvod dátového modelu ISO 20022
12. Znaková konvencia JSON lowerCamelCase, XML UpperCamelCase

C) Bezpečnostné charakteristiky

13. Autorizačný protokol OAuth 2.0 bez PKCE rozšírenia
14. Autentifikačné metódy redirection (presmerovanie)
15. Autentifikačné procedúry credentials, hardvérový token, GRID, SMS

D) Produktové charakteristiky

16. Podporované typy PSD2 služieb 1. Platobné iniciačné služby (PISP), 2. Služby informovania o účtoch (AISP) a 3. Služba potvrdenia dostupnosti prostriedkov pre poskytovateľov platobných služieb vydávajúcich platobné prostriedky viazané na platobnú kartu (PIISP).
17. Podporované produkty platobné účty
18. Dostupné typy zostatkov disponibilný, účtovný
19. Dlžka transakčnej histórie 3 roky