Project Description

Posledná aktualizácia údajov: 21.3.2019

A) Všeobecné údaje

1. Názov banky Tatra banka, a.s.
2. Názov a verzia štandardu Slovak Banking API Standard version 2.0
3. Odkaz na developer portál developer.tatrabanka.sk
4. Odkaz na dokumentáciu developer.tatrabanka.sk/documentation
5. Dostupnosť rozhrania produkcia, sandbox
6. Kontakt developer@tatrabanka.sk

B) Technické charakteristiky

7. Transportný protokol TLS 1.2+
8. Aplikačný protokol REST
9. Znaková sada UTF-8
10. Dátová štruktúra JSON vždy, XML len v prípade iniciácie platieb
11. Pôvod dátového modelu ISO 20022
12. Znaková konvencia lowerCamelCase

C) Bezpečnostné charakteristiky

13. Autorizačný protokol OAuth 2.0 s PKCE rozšírením
14. Autentifikačné metódy redirection (presmerovanie)
15. Autentifikačné procedúry credentials, hardvérový token, softvérový token, SMS

D) Produktové charakteristiky

16. Podporované typy PSD2 služieb AIS, PIS, PIIS
17. Podporované produkty platobné účty
18. Dostupné typy zostatkov disponibilný, účtovný
19. Dlžka transakčnej histórie 13 mesiacov