Otvorené bankovníctvo na Slovensku

Slovenská banková asociácia, ktorá zastupuje záujmy bankového sektora, zohráva významnú úlohu pri budovaní otvoreného bankovníctva na Slovensku. Ako jedna zo 6 inštitúcií v EÚ pripravila spolu so svojimi členmi štandard komunikácie medzi bankami a tretími stranami – Slovak Banking API Standard.

Viac infomácií o štandarde

Zoznam bankových API

Komplexné infomácie o dostupných API rozhraniach slovenských bánk podľa PSD2.

Všetky API

Kontakty

Tento portál spravuje Slovenská banková asociácia. V prípade dodatočných otázok nás neváhajte kontaktovať.

Kontakty