Project Description

Posledná aktualizácia údajov: 11.3.2019

A) Všeobecné údaje

1. Názov banky Československá obchodná banka, a.s.
2. Názov a verzia štandardu Slovak Banking API Standard version 1.1
3. Odkaz na developer portál devportal.csob.sk
4. Odkaz na dokumentáciu devportal.csob.sk/Documentation
5. Dostupnosť rozhrania produkcia, sandbox
6. Kontakt api@csob.sk, HelpdeskEB@csob.sk

B) Technické charakteristiky

7. Transportný protokol TLS
8. Aplikačný protokol REST
9. Znaková sada UTF-8
10. Dátová štruktúra JSON vždy, XML len v prípade iniciácie platieb
11. Pôvod dátového modelu ISO 20022
12. Znaková konvencia lowerCamelCase, XML UpperCamelCase

C) Bezpečnostné charakteristiky

13. Autorizačný protokol OAuth 2.0 s PKCE rozšírením
14. Autentifikačné metódy presmerovanie (redirection)
15. Autentifikačné procedúry credentials, hardvérový token, softvérový token, SMS

D) Produktové charakteristiky

16. Podporované typy PSD2 služieb 1. Platobné iniciačné služby (PISP), 2. Služby informovania o účtoch (AISP) a 3. Služba potvrdenia dostupnosti prostriedkov pre poskytovateľov platobných služieb vydávajúcich platobné prostriedky viazané na platobnú kartu (PIISP).
17. Podporované produkty platobné účty
18. Dostupné typy zostatkov disponibilný, účtovný
19. Dlžka transakčnej histórie 3 roky