Project Description

Posledná aktualizácia údajov: 3.5.2019

A) Všeobecné údaje

1. Názov banky ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
2. Názov a verzia štandardu The Berlin Group (NextGenPSD2) version 1.3
3. Odkaz na developer portál developer.ing.com
4. Odkaz na dokumentáciu developer.ing.com
5. Dostupnosť rozhrania developer.ing.com
6. Kontakt developer.ing.com

B) Technické charakteristiky

7. Transportný protokol infomácia dostupná na developer.ing.com
8. Aplikačný protokol infomácia dostupná na developer.ing.com
9. Znaková sada infomácia dostupná na developer.ing.com
10. Dátová štruktúra infomácia dostupná na developer.ing.com
11. Pôvod dátového modelu infomácia dostupná na developer.ing.com
12. Znaková konvencia infomácia dostupná na developer.ing.com

C) Bezpečnostné charakteristiky

13. Autorizačný protokol infomácia dostupná na developer.ing.com
14. Autentifikačné metódy infomácia dostupná na developer.ing.com
15. Autentifikačné procedúry infomácia dostupná na developer.ing.com

D) Produktové charakteristiky

16. Podporované typy PSD2 služieb infomácia dostupná na developer.ing.com
17. Podporované produkty infomácia dostupná na developer.ing.com
18. Dostupné typy zostatkov infomácia dostupná na developer.ing.com
19. Dlžka transakčnej histórie infomácia dostupná na developer.ing.com