Project Description

Posledná aktualizácia údajov: 14.6.2019

A) Všeobecné údaje

1. Názov banky mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
2. Názov a verzia štandardu Polish API 2.1
3. Odkaz na developer portál developer.api.mbank.sk/
4. Odkaz na dokumentáciu developer.api.mbank.sk/documentation-api
5. Dostupnosť rozhrania sandbox, produkčné prostredie
6. Kontakt developersupport@melements.pl

B) Technické charakteristiky

7. Transportný protokol TLS 1.2
8. Aplikačný protokol REST
9. Znaková sada UTF-8
10. Dátová štruktúra JSON
11.
12. Znaková konvencia lowerCamelCase

C) Bezpečnostné charakteristiky

13. Autorizačný protokol Oauth 2.0 with Polish API guidelines
14. Autentifikačné metódy presmerovanie (redirection)
15. Autentifikačné procedúry login a heslo

D) Produktové charakteristiky

16. Podporované typy PSD2 služieb PISP – Platobné iniciačné služby,
AISP – Služby informovania o účtoch,
PIISP – Služba potvrdenia dostupnosti prostriedkov pre poskytovateľov platobných služieb vydávajúcich platobné prostriedky viazané na platobnú kartu.
17. Podporované produkty platobné účty
18. Dostupné typy zostatkov disponibilný, účtovný
19. Dlžka transakčnej histórie 4 roky