Project Description

Posledná aktualizácia údajov: 21.3.2019

A) Všeobecné údaje

1. Názov banky Slovenská sporiteľňa, a.s.
2. Názov a verzia štandardu The Berlin Group (NextGenPSD2) (Version 1.3)
3. Odkaz na developer portál https://developers.erstegroup.com/
Odkaz na dokumentáciu https://developers.erstegroup.com/docs/apis/bank.slsp/bank.slsp.v1%2Ftppapi
5. Dostupnosť rozhrania sandbox
6. Kontakt openbanking@slsp.sk

B) Technické charakteristiky

[/fusion_text]
7. Transportný protokol TLS 1.2 +
8. Aplikačný protokol REST
9. Znaková sada UTF-8
10. Dátová štruktúra JSON, XML
11. Pôvod dátového modelu ISO 20022
12. Znaková konvencia lowerCamelCase

C) Bezpečnostné charakteristiky

13. Autorizačný protokol OAuth 2.0 s PKCE rozšírením
14. Autentifikačné metódy redirection (presmerovanie)
15. Autentifikačné procedúry „Prihlasovacie meno a heslo“ + údaj pre silnú autentifikáciu. Klient môže využiť používať autorizačné predmenty, ktoré má dostupné v elektronických kanáloch: SMS, mobilný token, Elektronický osobný kľúč (EOK).

D) Produktové charakteristiky

16. Podporované typy PSD2 služieb PISP – Platobné iniciačné služby,
AISP – Služby informovania o účtoch,
PIISP – Služba potvrdenia dostupnosti prostriedkov pre poskytovateľov platobných služieb vydávajúcich platobné prostriedky viazané na platobnú kartu.
17. Podporované produkty Všetky účty, ktoré spĺňajú definíciu „platobných účtov“ podľa požiadaviek PSD2
18. Dostupné typy zostatkov Účtovný zostatok (closingBooked), Disponibilný zoztatok (interimAvailable)
19. Dlžka transakčnej histórie Pre silne autentifikovaného používateľa poskytujeme transačnú históriu v dĺžke zhodnej s prislušným elektronickým kanálom (minimálne 13 mesiacov).