Project Description

Posledná aktualizácia údajov: 1.3.2019

A) Všeobecné údaje

1. Názov banky Všeobecná úverová banka, a.s.
2. Názov a verzia štandardu Slovak Banking API Standard, verzia 1.1
3. Odkaz na developer portál developers.vub.sk
4. Odkaz na dokumentáciu Dokumentácia pre API a požiadavky na pripojenie sú uverejnené na Developer Portáli – https://developers.vub.sk
5. Dostupnosť rozhrania produkcia, sandbox
6. Kontakt developers@vub.sk

B) Technické charakteristiky

7. Transportný protokol TLS1.2
8. Aplikačný protokol REST
9. Znaková sada UTF-8
10. Dátová štruktúra JSON
11. Pôvod dátového modelu ISO 20022
12. Znaková konvencia CamelCase

C) Bezpečnostné charakteristiky

13. Autorizačný protokol OAuth 2.0
14. Autentifikačné metódy redirection
15. Autentifikačné procedúry „meno a heslo“ + druhy faktor, ktorý má klient povolený (sms/mobilný token/mpin/HW token)

D) Produktové charakteristiky

16. Podporované typy PSD2 služieb 1. Platobné iniciačné služby (PISP), 2. Služby informovania o účtoch (AISP) a 3. Služba potvrdenia dostupnosti prostriedkov pre poskytovateľov platobných služieb vydávajúcich platobné prostriedky viazané na platobnú kartu (PIISP).
17. Podporované produkty bežný účet, sporiaci účet a overdraft na platobný účet, ktorý je dostupný online prostredníctvom elektronického bankovníctva
18. Dostupné typy zostatkov disponibilný, účtovný
19. Dlžka transakčnej histórie 13 mesiacov